วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554

การส่งอีเมล


             ในตัวอย่างต่อไปนี้ขอกล่าวถึงการส่งอีเมลทางอินเตอร์เน็ตโดยใช้โปรแกรม Outlook  ซึ่งสามารถทำได้ง่ายๆดังนี้1.คลิกปุ่ม NewE-mail  จะปรากฏหน้าจอสำหรับพิมพ์ข้อความอีเมล  ดังภาพที่ปรกกฏด้านล่าง

            2. พิมพ์อีเมลแอดเดรสของผู้รับในช่อง To:ถ้าเราต้องการส่งข้อความนี้ไปหลายคน ให้พิมพ์อีเมลแอดเดรสของคนเหล่านั้นในช่อง  Cc: (Carbon  Copy)  คั่นด้วย “;”  จนครบ
           3.  พิมพ์หัวข้ออีเมลในช้อง Subject:

           4.  คลิกเมาส์ตรงพนื้ที่ว่าง  และเริ่มพิมพ์ข้อความอีเมลได้  โดยเราสามารถใช้ฟอนต์รูปแบบตัวอักษรที่แตกต่างกันเพื่อตกแต่งข้อความ  หรือนำภาพมาตกแต่งให้มีสีสันที่สวยงามมากยิ่งขึ้นได้  เพราะ Outlook จะดึงคุณสมบัติในการสร้างเอกสารมาจาก Word ทุกอย่าง
           5.  เมื่อพิมพ์ข้อความสเร็จให้คลิกเมาส์ที่ปุ่ม     เพื่อส่งอีเมล  ถ้าเราเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตอยู่  อีเมลจะถูกส่งออกไปทันที  มิฉะนั้นอีเมลฉบับนี้จะถูกนำไปเก็บในโฟลเดอร์  Outbox ก่อน  จนกว่าเราจะมีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตเพื่อส่งอีเมล


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น